Med management Consulting

  • Optimise

udvikler og effektiviserer byggeprojekter. Det gør vi med en ny tilgang til byggeprocessen, med rådgivning og med den bedste software i branchen.

Vi minimerer fejl, ekstra omkostninger og konflikter, så alle kan koncentrere sig om at perfektionere deres bidrag til byggeprojektet. Fordi det skaber de bedste byggeprojekter og de bedste bygninger.

IPP Byggebranchens nye paradigme

 

 

Michael Erichsen forklarer her, hvad er der gør IPP unikt og hvordan du som bygherrer får et bedre projekt.

 

Det siger vores kunder

Vi sætter i Optimise, en ære i at levere et godt stykke arbejde og vi arbejder derfor efter følgende værdier:

  • Don’t complain – Take action

Når vi ser noget vi ikke mener fungerer, så laver vi en plan for at ændre det. Vi handler på det, fremfor at brokke os over det.

  • Openness, honesty and integrity

Vi fortæller sandheden til vores kunder, også selvom det ikke er det populære at gøre i situationen. Vi går ikke på kompromis med vores integritet.

  • Motivating attitude

Vi møder rådgiverne med et åbent mindset og vælger ikke at indgå i konflikter. Vi er ydmyge og ærlige men samtidig bestemte og kontante. Vores rolle er at motivere rådgiverne til at yde deres bedste på Jeres projekt

IPPTM hjælp til projektet

IKT Projektledelse

Client construction

3D Kvalitetssikring

4D Tidsstyring

5D Prisberegning

6D Commissioning

Ipp TM

“Vores Integrerede Projekt Proces er en ny standard, der integrerer viden fra alle projektets deltagere gennem øget samarbejde og transparens. Dette nedbringer den usikkerhed, der er ved den traditionelle projekt proces og øger værdien gennem hele projektforløbet”

Ikt Projektledelse

…er en koordinerende rolle, der ved projekt- og IKT ledelse styrer det digitale samarbejde, øger kommunikationen og sikrer værdien ved BIM (building information modeling) og VDC (virtual design to construction).

Client Construction

…er en nøglerolle i byggeriets projektledelse, der styrer alle processerne igennem projektet med en entreprenørs perspektiv. Dette giver bygherren en uvurderlig indsigt i projektet fra start til slut.

3D Kvalitetssikring

…sikrer at BIM modellerne er valide, så de kan danne grundlag for projektmaterialet og bruges til simuleringer. Model KS foretages som konsistenskontrol på fagmodeller samt tværfaglig kollisionskontrol.

4D tidsstyring

…benytter BIM modeller til at visualisere byggeprocessen samt byggepladsen med henblik på optimering. Byggeprocessen granskes med henblik på om tidsplanen er realistisk.

5D Prisberegning

…udtrækker mængder til modelbaseret kalkulation og tilbudslister. Mængder fra modellerne samt erfaringen fra vores strategiske entreprenørpartnere sikrer en mere nøjagtig kalkulation, således at budget og licitationsresultat stemmer overens.

6D Commissioning

…er styring af FM data og commissioning ved at koordinere bygningsdesign og D&V. Dette opnås gennem intelligente, digitale manualer og operationel træning i at få indsigt i bygningens vigtige aktiver.

/ Udtalelser

Skaber det værdi at få en uvildig granskning af Jeres projekt?

Ole Nielsen - Byggechef - Byggeafdelingen
Som almen bygherre har vi en del erfaringer med at stille krav til anvendelse af IKT, og nogen erfaringer med kontrol af modellerne. Vi har blandede erfaringer med kontrol af kollisioner, men vores forventninger til 3D projektering er stadig, at det skal bidrage til, at hele byggeriet er løst, inden der bygges.
 
Vi tror på, at en ekstern screening af projektmaterialet kan være med til at sikre kvalitet i udbudsmaterialet og dermed byggeriet, samt skabe tryghed om projektøkonomien.
 
Vi har på et nybyggeri valgt at få Optimise til at foretage en screening af sammenhængen imellem vores krav i IKT-aftalen, udbudsmaterialet og bygningsmodellen. Optimise har leveret en let forståelig feedback, hvor Michael Erichsen på et møde har fremlagt deres rapport, som vi efterfølgende kan bruge i dialog med de projekterende rådgivere. Samtidig har Optimise været et godt supplement til vores interne kompetencer, og vi kan fremadrettet være endnu skarpere i processen af den digitale håndtering.

/ Case

IPP projekt

Vi har for Gladsaxe kommune kørt et komplet IPP projekt, hvor vi samtidig skulle implementere Revit i bygherrens egen arkitekttegnestue. Projektet blev gennemført med udbud på mængder, udbudsvideoer og sporbarhed. Resultatet af dette var at den vindende entreprenør meldte tilbage at han havde kunne reducere sit tilbud med 5%, grundet kvaliteten og sporbarheden i udbudsmaterialet. Denne besparelse beløb sig til ca. 1.000.000 kr. ekskl. moms. Bygherren var yderst tilfreds og de vil fremover bruge Optimise til at køre IPP på deres projekter.

/ Case

Sammenhængende og entydigt udbudsmateriale

Optimise har for Billund Kommune, kørt et komplet IPP projekt, på projektet Børnenes Univers Grindsted Syd. Projektet er blevet projekteret 100% i BIM og der er ligeledes lavet udbud på mængder samt komplet sporbarhed imellem modeller, beskrivelser og tilbudslister. Resultatet blev at alle de bydende fagentreprenører lå ekstremt tæt. Priserne varrierede med under 2%.

/ Case

Brandslukning med positivt udfald

Optimise bistod entreprenøren BNS med at lave en mængdeverificering på projekterne systembiologi 224 & 225. Resultatet af denne verificering viste afvigelser mellem tilbudslister og tegninger på ca. 2 mio. kr. Da udsvingene både var plus og minus, så endte bygherren stort set med at gå i nul. På baggrund af dette, valgte Bygherren at hyre Optimise som konsulenter til at gennemgå projektet for yderligere fejl. Denne gennemgang afslørede større mangler i projektet og vi har derved bistået med at få rådgiverne til at rette projektet, inden at udførelsen kom til disse steder. Resultatet har været en besparelse på flere mio. i potentielle ekstraregninger for bygherre. Vi bistår ligeledes med at sikre at projektmaterialet bliver rettet op således at det endelige tegninsmateriale er As Built. Bygherren er meget tilfreds med vores indsats og vil burge os på fremtidige projekter.

/ Udtalelser

“Optimise greb opgaven meget professionelt an og gav præcis den hjælp, vi havde brug for.”

Søren Wendel Meyer, Salgs- og marketingchef, BNS
Problemstilling
BNS fik brug for hjælp til at verificere projekterede materialemængder, da de vandt hovedentreprisen på renovering og opførelse af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Systembiologi i sensommeren 2015. Helt konkret havde BNS behov for support til at navigere i BIM-modellerne og få verificeret tilbudslisternes mængder ved få kontrolleret tag-nummerering og CCS-koder.
Løsning
Vi hjalp BNS med støtte og indsigt i BIM-modellerne. Forud for hver workshop i projektet sendte vi tilbudslister med de rette mængder ud fra BIM-modellernes koder. Hele projektet blev gennemgået og udbuddets tilbudsliste blev tilrettet med de rigtige mængder, hvilket betød, at BNS kunne opfylde de krav, som DTU havde stillet ved udbuddet af projektet.

/ Case

Optimise har nu bevist at bygherren kan spare helt op til 25% af entreprisesummen, ved at bruge IPP.

Kan det betale sig at bruge de samme teknologier, når det f.eks. handler om opførelse af et parcelhus?

Erfaringerne viser i hvert fald, at mange private byggeprojekter ender med tvister og retssager med håndværkere eller entreprenører. Bygherre har ofte ikke forstået tydeligt at kommunikere sine ønsker og behov, eller arkitekter og ingeniører har måske ikke løst opgaven og leveret et færdigt projekt. Så der kan også opstå forsinkelser og kvalitetsproblemer på det lille projekt. Der skal stadig projekteres, kollisionskontrolleres, beregnes mængder og planlægges. Skalaen er mindre, men mulighederne for at optimere processen, og dermed for at spare tid og penge, er de samme som på de større projekter. Da Michael Hoffmann Erichsen skulle bygge nyt hus til familien, besluttede han at ”tegne” hele projektet vha. BIM bygningsobjekter. Derved skabte han en levende 3D model, hvorfra alle nødvendige 2D planer, beskrivelser, mængder mv. kunne udtrækkes, som projektet skred frem. Michaels BIM-model blev kvalitets- og kollisionskontrolleret, så der var sikkerhed for at alting spillede sammen, og selve byggeprocessen blev rationaliseret ved at dele de detaljerede tegninger med de relevante håndværkere, efterhånden som arbejdet skred frem.

Den rette information til de rette parter på det rigtige tidspunkt – det er netop hvad BIM og IKT sigter imod.

Resultatet blev en besparelse på 500.000 kr. på det 180 m2 store hus – der dermed kun kom til at koste 1,8 millioner. Det er en besparelse på næsten 22%. Entreprenøren MT-Probyg ApS sagde ja til at gå 500.000 ned i pris, da de så kvaliteten i projektet og hvad BIM kunne gøre for dem.

Helt lavpraktisk hængte Michael et nyt niveau – eller lag - tegninger, udtrukket af BIM modellen, op på væggen hver uge. Så kunne håndværkerne se præcis hvad næste uges arbejde bestod i. Og fordi modellen var kontrolleret for kollisioner mv, var der ikke behov for fordyrende ændringer hen ad vejen.

Jeg kunne se, at vores planlægning og selve arbejdet ville blive betydeligt nemmere på denne måde. Vi sparede en masse tid, fordi vores folk hele tiden klart vidste, hvordan tingene skulle laves, og fordi vi ikke skulle lave noget om. På den baggrund regnede jeg ud, hvad vi ville spare i forhold til andre projekter, og det kom til at stemme. -Eduard Tonoyan, direktør, MT-Probyg

/ Udtalelser

PCBA, nybyggeri til behandling af voksne med spiseforstyrrelser, PC Ballerup

-Per Svarre, Ledende beregner
I forbindelse med, at SIF Gruppen A/S vandt fagentreprisen på Center for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center i Ballerup, med Region H som bygherre, fik vi travlt med at verificere den lange mængdesatte tilbudsliste. Her var ingen tvivl, Optimise, som vi tidligere havde brugt på en  el-entreprise på DTU, kunne hjælpe med denne opgave. Og allerede en uge efter, at vi havde fremsendt Revit filer, samt tilbudslisten til Optimise, modtog vi en præcis mængdeopgørelse, samt detaljerede oplysninger om, hvor der var afvigelser. Verifikationen var veldokumenteret, og på plads og i orden.   Dette gjorde at vi hurtigt og præcist, kunne dokumentere og godtgøre vores merudgifter. Bygherre og vi var fra starten på bølgelængde, hvilket gav en hurtig kontraktunderskrivelse, og en gnidningsløs opstart.