/ Case

IPP Projekt

BYGHERRENS OVERSKUD = 2.600.000 DKK

Bygherre:

DTU Lyngby

Projektet:

Renovering af bygning 224

Nybyg laboratorie 225

Opgave:

Granskning af projekt samt efterfølgende brandslukning.

Mængdeverificering af det udbudte projekt

Resultat:

Optimise blev hentet ind som en slags brandslukning for at afdække bygbarhedsfejl i projektet, samt at sikre at projektet ikke blev forsinket heraf. Optimise har bidraget til at spare bygherren for 1-2 mio. i form af tidsplansforlængelse og andre efterkrav. Lisbet vil fremadrettet bruge Optimises IPP koncept som en integreret del af projektet fra en start.

 

Udtalelse fra vores kunde

”Optimises bistand med at kvalitetssikre bygbarheden undervejs gav god værdi i projektet, således at tidsplanen ikke blev forsinket yderligere. Optimises knowhow indenfor IKT er stor, hvilket gav værdi i projektet i afleveringsfasen ved at sikre at rådgivers og entreprenørs materiale levede op til vores krav i forbindelse med aflevering til vores driftafdeling. Optimise fremstår som en troværdig samarbejdspartner.”

Lisbet Sand

Projektleder – DTU CAS Lyngby

Tel: 2179 8684

Mail: [email protected]

 

Book et online møde med os

 

 

/ Case

IPP Projekt

BYGHERRENS OVERSKUD = 2.100.000 DKK

Bygherre:

Anker Hansen & CO

Projektet:

Furesø Rådhus

Opgave:

Kollisionstest og opsætning af mangllister, tilsynsnotater samt D&V i Capture

Resultat:

Ved at vi har udført kollisionstest har vi opnået færre fejl i projektet. Ved opsætning og implementering af en digital platform til håndtering af tekniske forespørgsler, tilsynsnotater og mangellister blev håndteringen mere strømlinet for alle projektets parter

 

Udtalelse fra vores kunde

”I forbindelse med projekteringen af vores totalentreprise med opførelsen af Furesø Rådhus har vi købt kollisionstest af Optimise i 2 faser. I begge tilfælde gav det anledning til tilpasninger – med efterfølgende nødvendige tilretninger – og samtidig gav det en tryghed for at der ellers var overensstemmelse mellem projekteringen af de enkelte fag.

Optimise arbejdede professionelt – og overholdt tider og aftaler – og gennemgik resultatet af kollisionstestene på en god og konstruktiv måde.

I forbindelse med udførelsen af totalentreprisen med opførelsen af Furesø Rådhus har Optimise foretaget opsætning af Capture for ANKER HANSEN & CO.

Opsætningen af mangellister, tilsynsnotater og D&V blev udført iht. aftale og efter de ønsker og behov, som vi havde til opsætningen og brugen af disse dokumenter. I forbindelse hermed stod Optimise for en bruger-instruktion af Capture for vores UE’er og rådgivere, så alle var instrueret i hvordan systemet og dokumenterne skulle bruges.

Dan Bindra har i gennem hele forløbet været vores kontaktperson fra Optimise – og har ydet et fuldt tilfredsstillende arbejde – med korte responstider, stor præcision og stor forståelse for kundens og brugernes behov.”

Julie Fristrøm Eriksen

Projektchef – Anker Hansen

Tel: +45 47 31 00 75

Mail: [email protected]

 

Book et online møde med os

 

/ Case

IPP projekt

Bygherrens overskud = 1.500.000 DKK

Bygherre:

Gladsaxe Kommune

Projektet:

Børnehuset Elverdammen

Entreprisesum 20mio

Opgave:

Implementering af Revit hos Gladsaxe kommune

Samt at køre et komplet IPP projekt.

Resultat:

Et entydigt og klart projekt af meget høj kvalitet.

De bydende entreprenører udtalte efter licitationen at de har kunne reducere deres tilbud med min. 5%, grundet mængdeudbuddet, sporbarheden og entydigheden i projektet.

 

Udtalelse fra vores kunde

”Optimise udfylder spændingsfeltet mellem de forskellige rådgivere, entreprenører og os som bygherre. De sikrer med deres IPP proces, at beslutninger i processen bliver truffet rettidig, da projektets informationsniveau mellem parterne hele tiden er ”aligned” med fasernes stade. Det gør os som bygherre trygge i forhold til at være sikker på, at vi i den sidste ende får det vi beder om”

Henrick Villemoes Poulsen

Ejendomschef – Gladsaxe Kommune

Tel: 2112 8336

Mail: [email protected]

 

Udtalelse fra vindende entreprenør

”Det har i processen været en god hjælp, og ikke mindst reduceret vores usikkerhed på hvilke mængder, der har været tiltænkt indeholdt under de enkelte tilbudsposter. Vi forventer ligeledes at det under udførelsesfasen vil kunne afspejles i større entydighed omkring, hvad entreprenørens tilbud indeholder, således at bygherren betaler den rigtige pris for sit byggeri.”

Klavs M Hansen

Tilbudschef – Strømberg Sahl

 

Book et online møde med os

 

/ Case

IPP PROJEKT

BYGHERRENS OVERSKUD = 1.800.000 DKK

Bygherre:

Billund Kommune

Projektet:

Børnenes Univers Grindsted Syd

Opgave:

Komplet IPP projekt

Resultat:

Grundet sporbarheden i IPP projektet, så lå de bydende entreprenørers priser indenfor en afvigelse på 1-2%.

Derudover har vi ligeledes udsendt et projekt uden fejl og mangler. Alt er med på tilbudslisten og der er ingen kritiske kollisioner.

Alt er med på tilbudslisten og der er ingen kritiske kollisioner. Entreprenørerne meldte tilbage at de har kunne reducere deres priser med 5%, grundet materialets kvalitet.

 

Udtalelse fra vores kunde

“Vi har i Billund Kommune ønsket at definere niveauet for anvendelse af IKT på vores byggeprojekter. I den forbindelse aftalte vi med Optimise, at de skulle hjælpe os med et pilotprojekt, hvor vi havde fokus på IKT fra starten af projektet, så det gav mulighed for at udnytte teknologien i hele projektforløbet. I forløbet har der været stillet krav til totalrådgiver, som er valgt ved udbud med forhandling, hvor IKT indgik som et kvantitativt parameter i tildelingen, hvorefter der har været gennemført fuld IPP på projektet i samarbejde med de vindende rådgivere, med udbud med mængder og fuld sporbarhed imellem BIM-model og dokumenter.

Projektet har i forløbet været gavnligt for brugerprocessen, da vi har udnyttet teknologien omkring VR og QR koder, og på den måde givet bedre indsigt i projektet for ikke byggekyndige medarbejdere, og ikke mindst for børnene.

I projekteringsfaserne har der været afholdt opstartsworkshops med rådgivere og projekteringen er gennemført med løbene granskninger for kollisionstests og sporbarhed. Der har i hele processen været tæt dialog med Optimise´s projektleder og bygherre, hvor vi har kunnet føle os trygge ved, at den kvalitetssikring som vi altid efterspørger hos vore rådgivere, den har Optimise sikret at vi har fået. Der har i forløbet været en del der skulle rettes op efter disse kontroller, men vi er nu meget overbeviste om at vi har et optimalt projektmateriale, der giver et minimum af fejl på byggepladsen.

Vi har efterfølgende bedt Optimise bidrage med at implementere et nyt IKT-paradigme i vores organisation, hvor vi tager udgangspunkt i læringen fra pilotprojektet.

Mona Frederiksen

Projektleder– Billund Kommune

Tel: +45 25 55 74 59

Mail: [email protected]

 

Book et online møde med os

 

/ Udtalelser

Scan to BIM

Bygherre:

Frederikshavn Kommune

Projektet:

Abildgårdskolen

Opgave:

Scanning og 3D modellering af eksisterende bygning.

Resultat:

Frederikshavn Kommune modtog en Revit model i meget høj kvalitet og med meget stor nøjagtighed. Modellen kan nu bruges som grundlag for fremtidig projektering, samt til udbud af mængder på rengøring og vedligehold.

 

Udtalelse fra vores kunde

For Ejendomscenteret har det været yderst vigtigt at få skabt et digitalt arbejdsgrundlag, som både giver de bedst mulige betingelser for den kommende anlægsproces, og samtidig give et yderst anvendeligt datagrundlag for det fremtidige bygningsvedligeholds udbud.
Samtidig giver det digitale materiale et fantastisk afsæt for præsentation af det kommende byggeri for de involverede interessenter i byggeprocessen. Optimise har leveret den ønskede kvalitet gennem faglig viden og knowhow, til stor støtte og hjælp for vores fremtidige arbejde.

 

Stor ros til jer i Optimise, det er sjældent at støde på så seriøs og professionel samarbejdspartner – jeg værdsætter vores samarbejde højt – det samme gælder tegnerne.

Bo Allan Niebuhr

Afdelingsleder – Ejendomscenteret

Tel: 20618415

Mail: [email protected]

 

Book et online møde med os

/ Udtalelser

Skaber det værdi at få en uvildig granskning af Jeres projekt?

Ole Nielsen - Byggechef - Byggeafdelingen

Som almen bygherre har vi en del erfaringer med at stille krav til anvendelse af IKT, og nogen erfaringer med kontrol af modellerne. Vi har blandede erfaringer med kontrol af kollisioner, men vores forventninger til 3D projektering er stadig, at det skal bidrage til, at hele byggeriet er løst, inden der bygges.

 

Vi tror på, at en ekstern screening af projektmaterialet kan være med til at sikre kvalitet i udbudsmaterialet og dermed byggeriet, samt skabe tryghed om projektøkonomien.

 

Vi har på et nybyggeri valgt at få Optimise til at foretage en screening af sammenhængen imellem vores krav i IKT-aftalen, udbudsmaterialet og bygningsmodellen. Optimise har leveret en let forståelig feedback, hvor Michael Erichsen på et møde har fremlagt deres rapport, som vi efterfølgende kan bruge i dialog med de projekterende rådgivere. Samtidig har Optimise været et godt supplement til vores interne kompetencer, og vi kan fremadrettet være endnu skarpere i processen af den digitale håndtering.

 

Book et online møde med os

/ Udtalelser

PCBA, nybyggeri til behandling af voksne med spiseforstyrrelser, PC Ballerup

-Per Svarre, Ledende beregner

I forbindelse med, at SIF Gruppen A/S vandt fagentreprisen på Center for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center i Ballerup, med Region H som bygherre, fik vi travlt med at verificere den lange mængdesatte tilbudsliste.

Her var ingen tvivl, Optimise, som vi tidligere havde brugt på en  el-entreprise på DTU, kunne hjælpe med denne opgave.

Og allerede en uge efter, at vi havde fremsendt Revit filer, samt tilbudslisten til Optimise, modtog vi en præcis mængdeopgørelse, samt detaljerede oplysninger om, hvor der var afvigelser.

Verifikationen var veldokumenteret, og på plads og i orden.

 

Dette gjorde at vi hurtigt og præcist, kunne dokumentere og godtgøre vores merudgifter.

Bygherre og vi var fra starten på bølgelængde, hvilket gav en hurtig kontraktunderskrivelse, og en gnidningsløs opstart.

 

Book et online møde med os