top of page

Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune bygger nyt, renoverer og vedligeholder bl.a. skoler og børnehaver.

 

Henrik Nielsen har taget et IKT-kursus, hvilket har givet ham en stor indsigt i hvorfor at det er vigtigt at strukturere og styre det digitale informationsflow i et projekt. Dog udtaler Henrik at "det er lidt ligesom at tage kørekort, du lærer først at køre bilen, efter du har fået kortet.

Det er stadig en læringsproces for os, selvom vi har været i gang i snart 3 år. F.eks. har jeg først nu lært, at lave clash test i Navisworks, så vi kan lave egne stikprøvekontroller for at se om det giver mening at sende det til Optimise som ekstern rådgiver. 

Vi er begyndt at præcisere i vores IKT-aftale at vi foretager egenkontrol, for at se om aftalerne bliver overholdt. Disse stikprøver laver vi, hvis vi på forhånd ved, at der kan være nogle kritiske kollisioner eller at rådgiverne mangler at klassificere, på den måde kan vi se om der er grobund for en samtale eller hvis det er helt groft, sende det til Optimise for en dybdegående kontrol.” 

 

Manualer til fagmænd og lægmænd

 

Optimise har specialiseret sig I at specificere IKT-strategien med fokus på klare og værdiskabende krav, så der er en klar forventningsafstemning i forhold til de forskellige faser i byggeriet. Resultatet af et IPP™ forløb, bliver at entreprenørerne kan bygge efter tegninger, som minder om ”IKEA” manualer.

”Kontrollerne er så grundige og forståelige. Videomøderne gør en stor forskel for forståelsen, i det vi kan samle alle relevante

Det sparer meget tid på pladsen og tvivlsspørgsmål kan besvares tidligt i projektet.

”IPP™ er et fantastisk værktøj for en bygherre. Værdien af en IKT-proces kommer både i løbet af selve byggeforløbet, men ligeledes for os i Facility Management og vores tætte samarbejde

med drift- og vedligeholdelsesafdelingen. Det har det skabt stor værdi, når vi har fået vores drifts-materiale retur fra entreprenører og rådgivere.

Det betyder rigtig meget at få et komplet drift-klart projektmateriale i forhold til at kunne bruge tegningerne og modellerne om 5-10 år når der eksempelvis skal laves en tilbygning og når der løbende skal vedligeholdes.” Fortæller Henrik Nielsen, bygningskonstruktør og IKT ansvarlig i Aabenraa Kommune. 

Aabenraa kommune logo.png
Kunstner: Mie Hørlyck Mogensen
bottom of page