the construction industry

  • Optimise

effektiviserer og optimerer byggeprojekter. Det gør vi med en ny tilgang til byggeprocessen, med rådgivning og med den bedste software i branchen.
Vi minimerer fejl, ekstra omkostninger og konflikter, så alle kan koncentrere sig om at perfektionere deres bidrag til byggeprojektet. Fordi det skaber de bedste byggeprojekter og de bedste bygninger.

Book et online møde

Locate

“Branchens mest innovative og intuitive projektweb”.

Med vores projektweb Locate, har vi løftet baren for hvordan en projektweb løsning bør se ud og fungere .
Locate er udviklet med et mål for øje, og det er at gøre det enormt let og enkelt, både at bruge softwaren samt at finde den relevante information lynhurtigt. Vi skal tænke software gennem brugerens øjne, og der er netop derfor at vi har en meget tæt dialog med vores brugere, således at vi hurtigt kan optimere vores løsninger, iht. Deres input.

SE MERE

Det siger vores kunder

Vi sætter i Optimise, en ære i at levere et godt stykke arbejde og vi arbejder derfor efter følgende værdier:

  • Don’t complain – Take action

Når vi ser noget vi ikke mener fungerer, så laver vi en plan for at ændre det. Vi handler på det, fremfor at brokke os over det.

  • Openness, honesty and integrity

Vi fortæller sandheden til vores kunder, også selvom det ikke er det populære at gøre i situationen. Vi går ikke på kompromis med vores integritet.

  • Motivating attitude

Vi møder rådgiverne med et åbent mindset og vælger ikke at indgå i konflikter. Vi er ydmyge og ærlige men samtidig bestemte og kontante. Vores rolle er at motivere rådgiverne til at yde deres bedste på Jeres projekt

Ipp TM

“Vores Integrerede Projekt Proces er en ny standard, der integrerer viden fra alle projektets deltagere gennem øget samarbejde og transparens. Dette nedbringer den usikkerhed, der er ved den traditionelle projekt proces og øger værdien gennem hele projektforløbet”

Ikt Projektledelse

…er en koordinerende rolle, der ved projekt- og IKT ledelse styrer det digitale samarbejde, øger kommunikationen og sikrer værdien ved BIM (building information modeling) og VDC (virtual design to construction).

Client Construction

…er en nøglerolle i byggeriets projektledelse, der styrer alle processerne igennem projektet med en entreprenørs perspektiv. Dette giver bygherren en uvurderlig indsigt i projektet fra start til slut.

3D Kvalitetssikring

…sikrer at BIM modellerne er valide, så de kan danne grundlag for projektmaterialet og bruges til simuleringer. Model KS foretages som konsistenskontrol på fagmodeller samt tværfaglig kollisionskontrol.

4D tidsstyring

…benytter BIM modeller til at visualisere byggeprocessen samt byggepladsen med henblik på optimering. Byggeprocessen granskes med henblik på om tidsplanen er realistisk.

5D Prisberegning

…udtrækker mængder til modelbaseret kalkulation og tilbudslister. Mængder fra modellerne samt erfaringen fra vores strategiske entreprenørpartnere sikrer en mere nøjagtig kalkulation, således at budget og licitationsresultat stemmer overens.

6D Commissioning

…er styring af FM data og commissioning ved at koordinere bygningsdesign og D&V. Dette opnås gennem intelligente, digitale manualer og operationel træning i at få indsigt i bygningens vigtige aktiver.

/ Case

IPP Projekt

BYGHERRENS OVERSKUD = 2.600.000 DKK
Bygherre: DTU Lyngby Projektet: Renovering af bygning 224 Nybyg laboratorie 225 Opgave: Granskning af projekt samt efterfølgende brandslukning. Mængdeverificering af det udbudte projekt Resultat: Optimise blev hentet ind som en slags brandslukning for at afdække bygbarhedsfejl i projektet, samt at sikre at projektet ikke blev forsinket heraf. Optimise har bidraget til at spare bygherren for 1-2 mio. i form af tidsplansforlængelse og andre efterkrav. Lisbet vil fremadrettet bruge Optimises IPP koncept som en integreret del af projektet fra en start.   Udtalelse fra vores kunde ”Optimises bistand med at kvalitetssikre bygbarheden undervejs gav god værdi i projektet, således at tidsplanen ikke blev forsinket yderligere. Optimises knowhow indenfor IKT er stor, hvilket gav værdi i projektet i afleveringsfasen ved at sikre at rådgivers og entreprenørs materiale levede op til vores krav i forbindelse med aflevering til vores driftafdeling. Optimise fremstår som en troværdig samarbejdspartner.” Lisbet Sand Projektleder – DTU CAS Lyngby Tel: 2179 8684 Mail: [email protected]  

Book et online møde med os

   

/ Case

IPP Projekt

BYGHERRENS OVERSKUD = 2.100.000 DKK
Bygherre: Anker Hansen & CO Projektet: Furesø Rådhus Opgave: Kollisionstest og opsætning af mangllister, tilsynsnotater samt D&V i Capture Resultat: Ved at vi har udført kollisionstest har vi opnået færre fejl i projektet. Ved opsætning og implementering af en digital platform til håndtering af tekniske forespørgsler, tilsynsnotater og mangellister blev håndteringen mere strømlinet for alle projektets parter   Udtalelse fra vores kunde ”I forbindelse med projekteringen af vores totalentreprise med opførelsen af Furesø Rådhus har vi købt kollisionstest af Optimise i 2 faser. I begge tilfælde gav det anledning til tilpasninger – med efterfølgende nødvendige tilretninger – og samtidig gav det en tryghed for at der ellers var overensstemmelse mellem projekteringen af de enkelte fag. Optimise arbejdede professionelt – og overholdt tider og aftaler – og gennemgik resultatet af kollisionstestene på en god og konstruktiv måde. I forbindelse med udførelsen af totalentreprisen med opførelsen af Furesø Rådhus har Optimise foretaget opsætning af Capture for ANKER HANSEN & CO. Opsætningen af mangellister, tilsynsnotater og D&V blev udført iht. aftale og efter de ønsker og behov, som vi havde til opsætningen og brugen af disse dokumenter. I forbindelse hermed stod Optimise for en bruger-instruktion af Capture for vores UE’er og rådgivere, så alle var instrueret i hvordan systemet og dokumenterne skulle bruges. Dan Bindra har i gennem hele forløbet været vores kontaktperson fra Optimise – og har ydet et fuldt tilfredsstillende arbejde – med korte responstider, stor præcision og stor forståelse for kundens og brugernes behov.” Julie Fristrøm Eriksen Projektchef – Anker Hansen Tel: +45 47 31 00 75 Mail: [email protected]  

Book et online møde med os

 

/ Case

IPP projekt

Bygherrens overskud = 1.500.000 DKK
Bygherre: Gladsaxe Kommune Projektet: Børnehuset Elverdammen Entreprisesum 20mio Opgave: Implementering af Revit hos Gladsaxe kommune Samt at køre et komplet IPP projekt. Resultat: Et entydigt og klart projekt af meget høj kvalitet. De bydende entreprenører udtalte efter licitationen at de har kunne reducere deres tilbud med min. 5%, grundet mængdeudbuddet, sporbarheden og entydigheden i projektet.   Udtalelse fra vores kunde ”Optimise udfylder spændingsfeltet mellem de forskellige rådgivere, entreprenører og os som bygherre. De sikrer med deres IPP proces, at beslutninger i processen bliver truffet rettidig, da projektets informationsniveau mellem parterne hele tiden er ”aligned” med fasernes stade. Det gør os som bygherre trygge i forhold til at være sikker på, at vi i den sidste ende får det vi beder om” Henrick Villemoes Poulsen Ejendomschef – Gladsaxe Kommune Tel: 2112 8336 Mail: [email protected]   Udtalelse fra vindende entreprenør ”Det har i processen været en god hjælp, og ikke mindst reduceret vores usikkerhed på hvilke mængder, der har været tiltænkt indeholdt under de enkelte tilbudsposter. Vi forventer ligeledes at det under udførelsesfasen vil kunne afspejles i større entydighed omkring, hvad entreprenørens tilbud indeholder, således at bygherren betaler den rigtige pris for sit byggeri.” Klavs M Hansen Tilbudschef – Strømberg Sahl  

Book et online møde med os

 

/ Case

IPP PROJEKT

BYGHERRENS OVERSKUD = 1.800.000 DKK
Bygherre: Billund Kommune Projektet: Børnenes Univers Grindsted Syd Opgave: Komplet IPP projekt Resultat: Grundet sporbarheden i IPP projektet, så lå de bydende entreprenørers priser indenfor en afvigelse på 1-2%. Derudover har vi ligeledes udsendt et projekt uden fejl og mangler. Alt er med på tilbudslisten og der er ingen kritiske kollisioner. Alt er med på tilbudslisten og der er ingen kritiske kollisioner. Entreprenørerne meldte tilbage at de har kunne reducere deres priser med 5%, grundet materialets kvalitet.   Udtalelse fra vores kunde "Vi har i Billund Kommune ønsket at definere niveauet for anvendelse af IKT på vores byggeprojekter. I den forbindelse aftalte vi med Optimise, at de skulle hjælpe os med et pilotprojekt, hvor vi havde fokus på IKT fra starten af projektet, så det gav mulighed for at udnytte teknologien i hele projektforløbet. I forløbet har der været stillet krav til totalrådgiver, som er valgt ved udbud med forhandling, hvor IKT indgik som et kvantitativt parameter i tildelingen, hvorefter der har været gennemført fuld IPP på projektet i samarbejde med de vindende rådgivere, med udbud med mængder og fuld sporbarhed imellem BIM-model og dokumenter. Projektet har i forløbet været gavnligt for brugerprocessen, da vi har udnyttet teknologien omkring VR og QR koder, og på den måde givet bedre indsigt i projektet for ikke byggekyndige medarbejdere, og ikke mindst for børnene. I projekteringsfaserne har der været afholdt opstartsworkshops med rådgivere og projekteringen er gennemført med løbene granskninger for kollisionstests og sporbarhed. Der har i hele processen været tæt dialog med Optimise´s projektleder og bygherre, hvor vi har kunnet føle os trygge ved, at den kvalitetssikring som vi altid efterspørger hos vore rådgivere, den har Optimise sikret at vi har fået. Der har i forløbet været en del der skulle rettes op efter disse kontroller, men vi er nu meget overbeviste om at vi har et optimalt projektmateriale, der giver et minimum af fejl på byggepladsen. Vi har efterfølgende bedt Optimise bidrage med at implementere et nyt IKT-paradigme i vores organisation, hvor vi tager udgangspunkt i læringen fra pilotprojektet. Mona Frederiksen Projektleder– Billund Kommune Tel: +45 25 55 74 59 Mail: [email protected]  

Book et online møde med os

 

/ Udtalelser

Scan to BIM

Bygherre: Frederikshavn Kommune Projektet: Abildgårdskolen Opgave: Scanning og 3D modellering af eksisterende bygning. Resultat: Frederikshavn Kommune modtog en Revit model i meget høj kvalitet og med meget stor nøjagtighed. Modellen kan nu bruges som grundlag for fremtidig projektering, samt til udbud af mængder på rengøring og vedligehold.   Udtalelse fra vores kunde For Ejendomscenteret har det været yderst vigtigt at få skabt et digitalt arbejdsgrundlag, som både giver de bedst mulige betingelser for den kommende anlægsproces, og samtidig give et yderst anvendeligt datagrundlag for det fremtidige bygningsvedligeholds udbud. Samtidig giver det digitale materiale et fantastisk afsæt for præsentation af det kommende byggeri for de involverede interessenter i byggeprocessen. Optimise har leveret den ønskede kvalitet gennem faglig viden og knowhow, til stor støtte og hjælp for vores fremtidige arbejde.   Stor ros til jer i Optimise, det er sjældent at støde på så seriøs og professionel samarbejdspartner – jeg værdsætter vores samarbejde højt – det samme gælder tegnerne. Bo Allan Niebuhr Afdelingsleder - Ejendomscenteret Tel: 20618415 Mail: [email protected]  

Book et online møde med os